What happens here stays here

Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 10/06/2019

10/06/2019    4.72/5 trong 7 lượt 
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 10/06/2019
Đường betong nội bộ ngang 5m KDC Khang Phước 1 đã hoàn thiện.
 

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn từ đường chính 8m

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn từ đường chính 8m

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn ra đường chính 8m

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn ra đường chính 8m

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn ra đường chính 8m

Hình ảnh đường betong nội bộ 5m đã hoàn thiện - Hướng nhìn ra đường chính 8m

Dự án: KDC Khang Phước 1

An Nhiên
Theo Hapihouze