What happens here stays here

Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 08/06/2019

08/06/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 08/06/2019
Đường betong ngang 5m, dài hơn 50m nằm giữa khu A và khu B của khu dân cư Khang Phước 1 hiện tại đang được đổ betong.
 

Đây là khu A của KDC Khang Phước 1 nhìn từ bên trong

Đây là khu A của KDC Khang Phước 1 nhìn từ bên trong

Đây là khu B và C của KDC Khang Phước 1 nhìn từ bên trong

Đây là khu B và C của KDC Khang Phước 1 nhìn từ bên trong

Đường Betong nội bộ KDC Khang Phước 1 nhìn từ phía đường 8m

Đường Betong nội bộ KDC Khang Phước 1 nhìn từ phía đường 8m

Hơn 10m đường Betong đã được đổ, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tuần sau

Hơn 10m đường Betong đã được đổ, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tuần sau

Đường đi chung của KDC Khang Phước 1 với khu Tái định cư xã Diên Lộc

Đường đi chung của KDC Khang Phước 1 với khu Tái định cư xã Diên Lộc

Góc nhìn bao quát toàn khu Khang Phước 1

Góc nhìn bao quát toàn khu Khang Phước 1

Dự án: KDC Khang Phước 1

An Nhiên
Theo Hapihouze