What happens here stays here

Kết quả tìm kiếm "khoi schengen"

Tìm hiểu về visa khối Schengen
Hiệp ước Schengen là hiệp ước về đi lại tự do do một số nước Châu Âu ký kết. Đối với công dân thuộc khối hiệp ước Schengen chỉ cần có visa của một trong 26 nước trên là được phép đi lại trong toàn bộ khu vực Schengen.

Liên kết

CT4 VCN Phước Hải
Malibu Hội An