What happens here stays here

Kết quả tìm kiếm "bcg"

Bamboo Capital đầu tư 3 nhà máy điện mặt trời tại Long An
Dự án đầu tiên - Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương đã được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư 42 triệu USD
Bamboo Capital Group (BCG)
Công ty Cổ phần Bamboo Capital Group (Mã chứng khoán: BCG) là một trong những công ty đa ngành hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc đầu tư M&A vào những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển cao. Bốn lĩnh vực hoạt động chính của BCG là: Nông nghiệp, thương mại và sản xuất; Cơ sở hạ tầng và bất động sản; Năng lượng tái tạo; Giải pháp tài chính Fintech. Malibu Hội An là dự án bất động sản đầu tiên do BCG làm chủ đầu tư thông qua công ty con Indochina Hoian Beach Villas.

Liên kết

CT4 VCN Phước Hải
Malibu Hội An