What happens here stays here

STK, PVI, SMB, SCJ, KSD, TDP, HJS, VNI, DPP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

23/02/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
STK, PVI, SMB, SCJ, KSD, TDP, HJS, VNI, DPP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 833.279 cp. Trước giao dịch ông Hòa sở hữu 8.332.793 cp (tỷ lệ 13,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 13/3/2019.

CTCP PVI (PVI): Quỹ ngoại HDI Global SE đăng ký mua 1,8 triệu cp. Trước giao dịch HDI Global sở hữu 83.711.071 cp (tỷ lệ 36,22%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 22/3/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú đăng ký mua 1.081.773 cp. Trước giao dịch công ty Việt Gia Phú sở hữu 918.227 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/2 đến 28/3/2019.

CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ): Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch HĐQT, đã mua 5.010.625 cp trong tổng số 6 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 19.170.326 cp (tỷ lệ 50,66%) lên 24.180.951 cp (tỷ lệ 63,9%). Giao dịch thực hiện từ 24/1 đến 18/2/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SCJ, bà Nguyễn Ngọc Na, Trưởng BKS, đã bán toàn bộ 800.000 cp (tỷ lệ 2,11%). Giao dịch thực hiện từ 15/2 đến 18/2/2019.

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyên Hữu Biền, Ủy viên HĐQT, đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.120.000 cp (tỷ lệ 34,33%). Giao dịch thực hiện từ 28/1 đến 20/2/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu STK, cùng thời gian, bà Đặng Mỹ Linh, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 511.216 cp. Trước giao dịch bà Linh sở hữu 5.112.168 cp.

CTCP Thuận Đức (TDP): Bà Nguyễn Kim Anh, con ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1,4 triệu cp. Trước giao dịch bà Anh sở hữu 102.000 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 21/3/2019.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ông Võ Anh Linh, chồng bà Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên HĐQT, đã mua 2.062.062 cp (tỷ lệ 9,83%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 31/1 đến 20/2/2019. Trước giao dịch ông Linh không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI): Bà Nguyễn Thị Thu Hà, vợ ông Trần Bình Long, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 118.550 cp (tỷ lệ 1,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 21/3/2019.

CTCP Dược Đồng Nai (DPP): Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức đã bán toàn bộ 405.091 cp (tỷ lệ 20,4%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/2/2019. 

Cùng ngày, ông Phạm Thứ Triệu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 405.091 cp (tỷ lệ 13,5%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Triệu không sở hữu cổ phiếu nào.

Nguyên Phương
Theo InfoNet