What happens here stays here

Sẽ không còn giá FIT cho điện mặt trời sau năm 2020

23/12/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Sẽ không còn giá FIT cho điện mặt trời sau năm 2020
Ngành điện cho biết, Bộ Công thương đang trình Chính phủ cho cơ chế áp dụng thí điểm và sẽ không có giá FIT cho điện mặt trời sau năm 2020…

Sau năm 2020, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và không còn giá FIT cho ĐMT.

Việc phát triển điện mặt trời (ĐMT) trong thời gian qua đã gấp hơn 10 lần so với quy hoạch phát triển sơ đồ VII và sẽ không có giá FIT cho ĐMT sau năm 2020. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cho biết như vậy tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020, chủ đề "Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới” diễn ra hôm nay (22/12) tại Hà Nội.

Theo ông Hùng, trong tổng sơ đồ điện VII, vẫn phải đặt vấn đề tiếp tục sử dụng các nhà máy điện than. Nhưng khi xây dựng sơ đồ điện VIII sẽ không đặt vấn đề phát triển các nhà máy điện than nữa mà chỉ duy trì các nhà máy điện than; Còn mục tiêu hướng đến là phát triển năng lượng tái tạo (NLTT).

Như vậy, rõ ràng sẽ phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa các dự án NLTT cũng như các dạng năng lượng truyền thống khác, có ít ảnh hưởng, tác động tới môi trường…

Thực tế, theo sơ đồ điện VII, kế hoạch đến năm 2020 sẽ có 850MW ĐMT. Nhưng sau khi có Quyết định số 11 và Quyết định số 13 của Chính phủ về cơ chế phát triển điện mặt trời, đến hết năm 2020, chúng ta có hơn 10.000MW ĐMT, gấp hơn 10 lần quy hoạch phát triển sơ đồ VII và con số rất lớn nếu tính cả quy hoạch điện gió…

Ông Hùng khẳng định, việc phát triển ĐMT là phải phù hợp, không phải muốn bao nhiêu cũng được. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện, chúng ta chỉ có thể bổ sung được khoảng 4.500MW ĐMT và 7.700MW điện gió.

“Bộ Công thương đang trình Chính phủ và lấy ý kiến các bộ ngành về việc kéo dài giá FIT cho điện gió, giá điều chỉnh có thể sẽ giảm xuống cho phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, sau năm 2020, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tính khách quan minh bạch và sẽ không có giá FIT cho ĐMT”, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông tin.

Hồng Hạnh
Theo Báo Giao thông