What happens here stays here

Mặt bằng tầng dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

13/05/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Mặt bằng tầng dự án Crystal Marina Bay Nha Trang
Crystal Marina Bay Nha Trang mang thiết kế độc đáo với số lượng căn hộ hướng biển lên đến 91%, tận dụng tối đa lợi thế vị trí ven biển, đem trọn vịnh Nha Trang xinh đẹp thu vào khung cửa kính.

Mặt bằng tổng thể dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tổng thể dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng hầm B2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng hầm B2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng hầm B1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng hầm B1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 2 - Tháp C1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 2 - Tháp C1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 2 - Tháp C2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 2 - Tháp C2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 3 - Tháp C1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 3 - Tháp C1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 3 - Tháp C2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng tầng 3 - Tháp C2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 4-11, 13, 14, 19-21, 27-30 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 4-11, 13, 14, 19-21, 27-30 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 12, 22 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 12, 22 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 15, 23 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 15, 23 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 16-18, 24-26 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 16-18, 24-26 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 31 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 31 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 32 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 32 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 33 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng điển hình tầng 33 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Dự án: Crystal Marina Bay Nha Trang

An Nhiên
Theo Hapihouze