What happens here stays here

Mặt bằng các loại căn hộ Studio của dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

13/05/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Mặt bằng các loại căn hộ Studio của dự án Crystal Marina Bay Nha Trang
Ngoài tận dụng tối đa ưu thế vị trí để thiết kế với tỷ lệ 91% căn hộ view biển, Crystal Marina Bay Nha Trang còn cung cấp đa dạng các loại căn hộ studio, căn hộ 1-2-3 phòng, ngủ, căn hộ Penthouse. Các căn hộ Studio có diện tích từ 26 - 37m2.

Mặt bằng căn hộ Studio S1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S3 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S3 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S4 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S4 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S5 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S5 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S6 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S6 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Studio S7 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Studio S7 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Dự án: Crystal Marina Bay Nha Trang

An Nhiên
Theo Hapihouze