What happens here stays here

Mặt bằng các loại căn hộ 1-2-3 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

13/05/2019    4.5/5 trong 6 lượt 
Mặt bằng các loại căn hộ 1-2-3 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang
Tận dụng tối đa ưu thế vị trí để thiết kế với tỷ lệ 91% căn hộ view biển, Crystal Marina Bay Nha Trang còn cung cấp đa dạng các loại căn hộ studio, căn hộ 1-2-3 phòng, ngủ, căn hộ Penthouse. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích từ 37.20-56.32m2, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 59.42-77.04m2 và căn 3 phòng ngủ diện tích 94.97m2.

Mặt bằng căn hộ A1 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ A1 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ A2 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ A2 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ A3 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ A3 - Căn hộ 1 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ B1 - Căn hộ 2 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ B1 - Căn hộ 2 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ B2 - Căn hộ 2 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ B2 - Căn hộ 2 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ C1 - Căn hộ 3 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ C1 - Căn hộ 3 phòng ngủ dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Dự án: Crystal Marina Bay Nha Trang

An Nhiên
Theo Hapihouze