What happens here stays here

Mặt bằng các căn hộ Penthouse dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

13/05/2019    3.86/5 trong 7 lượt 
Mặt bằng các căn hộ Penthouse dự án Crystal Marina Bay Nha Trang
Nằm ở các tầng cao nhất 31-32-33 của dự án Crystal Marina Bay Nha Trang, căn hộ Penthouse có số lượng cực kỳ khan hiếm - 12 căn hộ được ví là căn hộ kiem cương của dự án.

Mặt bằng căn hộ Penthouse P1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Penthouse P1 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Penthouse P2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Penthouse P2 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Mặt bằng căn hộ Penthouse P3 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang

Mặt bằng căn hộ Penthouse P3 dự án Crystal Marina Bay Nha Trang


Dự án: Crystal Marina Bay Nha Trang

An Nhiên
Theo Hapihouze