What happens here stays here

[Malibu Hội An] Tiến độ thanh toán (Cập nhật ngày 16/11/2018)

24/11/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
[Malibu Hội An] Tiến độ thanh toán (Cập nhật ngày 16/11/2018)
Dự án Malibu Hội An sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư vào ngày 09/12 tại TP Hồ Chí Minh.
Hapihouze xin gửi bảng cập nhật mới nhất về Tiến độ thanh toán của dự án Malibu Hội An như sau:

Dự án: Malibu Hội An

An Nhiên
Theo Hapihouze