What happens here stays here

[Malibu Hội An] Mặt bằng biệt thự

30/11/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
[Malibu Hội An] Mặt bằng biệt thự
Là một trong những dự án hiếm hoi ven biển mà khách mua được sở hữu lâu dài, biệt thự Malibu Hội An thiết kế hiện đại với những khoảng mở tối đa hóa các yếu tố tự nhiên vào không gian sống tại đây.

Cập nhật: Mặt bằng bố trí biệt thự và mặt bằng biệt thự (Cập nhật ngày 15/01/2019)

Mặt bằng bố trí biệt thự Malibu Hội An:


Mặt bằng tầng biệt thự Malibu Hội An - Mẫu 1:

 


Mặt bằng tầng biệt thự Malibu Hội An - Mẫu 2:


Mặt bằng tầng biệt thự Malibu Hội An - Mẫu 3:


Mặt bằng tầng biệt thự Malibu Hội An - Mẫu 4:


Xem thêm: Hình phối cảnh những căn biệt thự Malibu Hội An

Dự án: Malibu Hội An

An Nhiên
Theo Hapihouze