What happens here stays here

[Khánh Hòa] Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

29/11/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
[Khánh Hòa] Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020. Qua đó, điều tiết lại kế hoạch vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.

Đến tháng 10, giải ngân gần 63%


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân gần 279 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giải ngân hơn 78 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân hơn 200 tỷ đồng.

 
Đến hết tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 3.110 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 837 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 2.273 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 44,62% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 62,92% theo kế hoạch địa phương.

Từ thực tế nêu trên và cam kết giải ngân của các chủ đầu tư, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nguyên tắc điều chỉnh chủ yếu tập trung vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Các dự án bị vướng thủ tục đầu tư, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và từ nguồn dự phòng chưa phân bổ cũng sẽ giảm kế hoạch vốn. Nguồn vốn bị giảm được xem xét bổ sung cho các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các dự án phát sinh mới đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.


Chuyển vốn cho các dự án khả thi


Theo kế hoạch, UBND tỉnh sẽ giảm hơn 6,3 tỷ đồng vốn năm 2020 của các dự án bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; bao gồm: 1 dự án của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, 2 dự án Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa (kế hoạch trồng 70ha rừng phòng hộ không thực hiện được do đất trồng bị chồng lấn với tỉnh Đắk Lắk; dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại huyện Vạn Ninh chỉ trồng được một số diện tích do không còn quỹ đất), 1 dự án của BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa và BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (không còn khối lượng thanh toán), 1 dự án của BQL Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất thị xã Ninh Hòa (không còn diện tích đất phù họp với tiêu chí hỗ trợ). Toàn bộ số vốn này sẽ được bổ sung sang kế hoạch vốn năm 2020 cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với Chương trình 135, UBND tỉnh đề xuất giảm kế hoạch vốn 2 dự án của huyện Khánh Vĩnh do đã đầu tư bằng nguồn vốn khác với số tiền 749 triệu đồng; bổ sung nguồn vốn này cho 2 dự án của huyện Khánh Sơn và 1 dự án của huyện Cam Lâm.

 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề xuất giảm gần 60 tỷ đồng với các dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao; giảm vốn từ nguồn dự phòng chưa phân bổ 24,3 tỷ đồng. Song song với đó, sẽ bổ sung hơn 84 tỷ đồng cho các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 có tiến độ giải ngân tốt và các dự án phát sinh mới đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, công nghiệp).

Nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương cũng sẽ điều chỉnh từ các dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. UBND tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2019 sang năm 2020 với số vốn hơn 53 tỷ đồng.


Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch


Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch của tất cả các nguồn vốn được giao. Việc điều chỉnh lần này đã giảm kế hoạch vốn ở hầu hết các dự án bị vướng bồi thường giải tỏa, thủ tục đầu tư chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết vốn trong năm 2020. Qua đó, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thời gian xử lý khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa và hoàn thiện thủ tục, không gây áp lực giải ngân vốn cho chủ đầu tư nói riêng và của tỉnh nói chung. “Trên cơ sở các nội dung phân bổ kế hoạch đã nêu, để kịp thời triển khai và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 theo quy định, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án phát sinh mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục, có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2019 sang 2020 đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục, có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án”, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Đình Lâm
Theo Báo Khánh Hòa