What happens here stays here

Dừng mua bán căn hộ tại Chung cư Napoleon Casle 1

22/11/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Dừng mua bán căn hộ tại Chung cư Napoleon Casle 1
Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Cat Tiger Khareal yêu cầu dừng bán căn hộ tại dự án Chung cư Napoleon Casle 1 (25-26 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang).

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, căn hộ tại dự án Chung cư Napoleon Casle 1 chưa được sở có văn bản đồng ý cho phép bán. Tuy nhiên qua kiểm tra, đến nay, Công ty TNHH Cat Tiger Khareal đã ký hợp đồng bán 655 căn hộ tại dự án này. Trước đó, năm 2017 và 2018, Sở Xây dựng đã có 2 văn bản gửi Công ty TNHH Cat Tiger Khareal về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Chung cư Napoleon Casle 1. Trong các văn bản, Sở Xây dựng cho biết các căn hộ tại dự án này đang thế chấp ngân hàng. Do vậy, việc ký hợp đồng mua bán nhà tại dự án này chỉ được thực hiện sau khi chủ đầu tư gửi giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp gửi về Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư không báo cáo Sở Xây dựng về việc này.


Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Cat Tiger Khareal dừng ngay việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Chung cư Napoleon Casle 1; khẩn trương có văn bản báo cáo Sở Xây dựng về việc đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất giữa bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp.

 
VĂN KỲ
Theo Thương hiệu & Công luận