What happens here stays here

KDC Khang Phước 1

KDC Khang Phước 1Khu dân cư Khang Phước 1 là dự án đất nền tại thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ với hơn 200 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu một mảnh đất hơn 100m2 với cơ sở hạ tầng hoàn thiện - điện nước tận nơi.
Diên Khánh - Khánh Hòa: Tình hình thi công đường Hương Lộ 39 (24/07/2019)
Đường Hương Lộ 39 là con đường chính đi qua các xã của huyện Diên Khánh bao gồm xã Diên Phước, Diên Hòa, Diên Lộc và Suối Tiên. Tuyến đường Hương Lộ 39 từ ngã 4 giao với đường Cao Bá Quát - Đà Lạt đến ngã 3 giao với Quốc lộ 1A hiện đang được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ cho những đường rẽ từ đường Cao tốc Bắc - Nam xuống.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 10/06/2019
Đường betong nội bộ ngang 5m KDC Khang Phước 1 đã hoàn thiện.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 08/06/2019
Đường betong ngang 5m, dài hơn 50m nằm giữa khu A và khu B của khu dân cư Khang Phước 1 hiện tại đang được đổ betong.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 06/06/2019
Mặt nền đã được chuẩn bị xong, sẵn sàng để đổ betong đường nội bộ 5m Khu dân cư Khang Phước 1.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 03/06/2019
Đường betong rộng 5m của Khu dân cư Khang Phước 1 đang dần hình thành. Đây là con đường phân khu nội bộ khu A và khu B.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 01/06/2019
Khu dân cư Khang Phước 1 hiện đang thi công làm đường betong nội bộ rộng 5m.
Sơ đồ phân lô Khu dân cư Khang Phước 1
Khu dân cư Khang Phước 1 là dự án đất nền tại thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ với hơn 200 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu một mảnh đất hơn 100m2 với cơ sở hạ tầng hoàn thiện - điện nước tận nơi.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 30/05/2019
Khu dân cư Khang Phước 1 đã hoàn thiện mặt bằng. Hiện tại đang chuẩn bị thi công làm đường nội bộ.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 25/05/2019
Khu dân cư Khang Phước 1 là dự án đất nền tại thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ với hơn 200 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu một mảnh đất hơn 100m2 với cơ sở hạ tầng hoàn thiện - điện nước tận nơi.
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 20/05/2019
KDC Khang Phước 1 diện tích 4.735m2 được chia 35 lô đất nền với diện tích trung bình 120m2.