What happens here stays here

Diên Khánh - Khánh Hòa: Tình hình thi công đường Hương Lộ 39 (01/08/2019)

01/08/2019    3.41/5 trong 17 lượt 
Diên Khánh - Khánh Hòa: Tình hình thi công đường Hương Lộ 39 (01/08/2019)
Đường Hương Lộ 39 là con đường chính đi qua các xã của huyện Diên Khánh bao gồm xã Diên Phước, Diên Hòa, Diên Lộc và Suối Tiên. Tuyến đường Hương Lộ 39 từ ngã 4 giao với đường Cao Bá Quát - Đà Lạt đến ngã 3 giao với Quốc lộ 1A hiện đang được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ cho những tuyến đường rẽ từ đường Cao tốc Bắc - Nam đi xuống.
 

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Hiện tại đang được dọn mặt bằng để chuẩn bị trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Hiện tại đang được dọn mặt bằng để chuẩn bị trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Cầu Đường mới hiện đang được xúc tiến hoàn thành việc thông cầu

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Cầu Đường mới hiện đang được xúc tiến hoàn thành việc thông cầu

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Cầu Ông Đường mới hiện đang được trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Cầu Ông Đường mới hiện đang được trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Đường HL39 đang được trải nhựa từ cầu Ông Đường mới đến hướng xã Suối Tiên

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Đường HL39 đang được trải nhựa từ cầu Ông Đường mới đến hướng xã Suối Tiên

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Đường HL39 từ cầu Ông Đường mới về hướng Diên Hòa đang được chuẩn bị mặt bằng để tiến hành trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Đường HL39 từ cầu Ông Đường mới về hướng Diên Hòa đang được chuẩn bị mặt bằng để tiến hành trải nhựa

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Hình ảnh thực tế chuẩn bị công tác thi công trải nhựa đường HL39 trước UBND xã Diên Lộc

Tiến độ thi công đường Hương Lộ 39 - Hình ảnh thực tế chuẩn bị công tác thi công trải nhựa đường HL39 trước UBND xã Diên Lộc

Dự án: Bán đất thôn Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc

An Nhiên
Theo Hapihouze