What happens here stays here

Dameva Residences Nha Trang - Sơ đồ phân khu và mặt bằng dự án

30/03/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Dameva Residences Nha Trang - Sơ đồ phân khu và mặt bằng dự án
Dự án DamevA Residences Nha Trang (Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa) hiện đang là dự án bất động sản được quan tâm hàng đầu tại Nha Trang do Công ty Cổ phần Đông Dương Nha Trang là chủ đầu tư.

Mặt bằng các phân khu DamevA Residences giai đoạn 1

Mặt bằng các phân khu DamevA Residences giai đoạn 1

Bản đồ quy hoạch phân lô DamevA Residences Nha Trang giai đoạn 1

Bản đồ quy hoạch phân lô DamevA Residences Nha Trang giai đoạn 1
 

Dự án: Dameva Residences

An Nhiên
Theo Hapihouze