What happens here stays here

[CT4 VCN Phước Hải] (01-2019) Chi tiết thiết kế mặt bằng tầng và căn hộ

23/01/2019    3.69/5 trong 8 lượt 
[CT4 VCN Phước Hải] (01-2019) Chi tiết thiết kế mặt bằng tầng và căn hộ
CT4 VCN Phước Hải là sản phẩm căn hộ với số lượng hơn 200 căn sẽ ra mắt thị trường trong năm 2019 của thương hiệu VCN uy tín, tạo niềm tin cho hơn 4,000 khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của VCN.

Dự án: CT4 VCN Phước Hải

Hapihouze