What happens here stays here

Bàn giao cọc GPMB Dự án Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, đoạn qua huyện Diên Khánh.

25/05/2019    4.11/5 trong 9 lượt 
Bàn giao cọc GPMB Dự án Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, đoạn qua huyện Diên Khánh.
Hiện nay, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng trên một số đoạn tuyến (Nha Trang – Cam Lâm) đi qua huyện Diên Khánh đã thực hiện xong. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tiến hành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các đơn vị liên quan.

Thành phần tham dự gồm: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Sở GTVT Khánh Hòa, UBND huyện Diên Khánh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, công ty CP TVXD CTGT 2 (Tecco 2), UBND các xã có đoạn cao tốc đi qua cùng các đơn vị liên quan khác của địa phương.

Đến nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bàn cọc đối với một số đoạn tuyến đi qua các xã thuộc địa phận huyện Diên Khánh, cụ thể:

Ngày 07/5/2019: Đoạn qua các xã Diên Hòa, Diên Lộc, Suối Tiên (bàn giao Km7-Km10);

Ngày 10/5/2019: Đoạn qua các xã Suối Tiên (Km10-Km13+585), Suối Cát (Km13+585-Km15), Suối Tân (Km17+500-Km22+400), Cam Phước Tây (Km40+00-Km43+700);

Ngày 14/5/2019: Đoạn qua các xã Diên Thọ, Diên Hòa (bàn giao Km5+783-Km7+00 và tuyến kết nối với QL27C).

Sau khi hoàn tất nhận cọc GPMB, các đơn vị sẽ tiến hành lập hồ sơ đền bù giải tỏa theo đúng quy định. 

Dự án: Bán đất thôn Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc

Diễm Tú
Dienkhanh.khanhhoa.gov.vn