What happens here stays here

Bamboo Capital Group (BCG)

17/09/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Bamboo Capital Group (BCG)
Công ty Cổ phần Bamboo Capital Group (Mã chứng khoán: BCG) là một trong những công ty đa ngành hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc đầu tư M&A vào những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển cao. Bốn lĩnh vực hoạt động chính của BCG là: Nông nghiệp, thương mại và sản xuất; Cơ sở hạ tầng và bất động sản; Năng lượng tái tạo; Giải pháp tài chính Fintech. Malibu Hội An là dự án bất động sản đầu tiên do BCG làm chủ đầu tư thông qua công ty con Indochina Hoian Beach Villas.
 Website chính thức của công ty Công ty Cổ phần Bamboo Capital Group ( BCG): http://bamboocap.com.vn/
Dự án: Malibu Hội An

An Nhiên
Theo Hapihouze