What happens here stays here

[Ascent Plaza] Mặt bằng tầng

01/11/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
[Ascent Plaza] Mặt bằng tầng
Ascent Plaza là dự án căn hộ cao cấp của CĐT Tiến Phát và Pressance (Nhật) nằm trong quỹ đất vàng hiếm có tại trung tâm quận Bình Thạnh. Ascent Plaza được thiết kế mang phong cách Nhật Bản, nối bước chuỗi Ascent cao cấp của CĐT Tiến Phát: The Ascent Quận 2, Ascent Lakeside Quận 7, Ascent Cityview Quận 4, Ascent Riverside Quận 4,...

Mặt bằng tầng trệt dự án Ascent Plaza

Mặt bằng tầng trệt dự án Ascent Plaza


Mặt bằng tầng 4 dự án Ascent Plaza

Mặt bằng tầng 4 dự án Ascent Plaza


Mặt bằng tầng 5 - 22 dự án Ascent Plaza

Mặt bằng tầng 5 - 22 dự án Ascent Plaza


Mặt bằng tầng 23 dự án Ascent Plaza

Mặt bằng tầng 23 dự án Ascent Plaza


Mặt bằng tầng 24 dự án Ascent Plaza

Mặt bằng tầng 24 dự án Ascent Plaza


Dự án: Ascent Plaza

An Nhiên
Theo Hapihouze