What happens here stays here

9 tuyến đường ở TP Thủ Đức được mở rộng đến 30 mét

22/02/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
9 tuyến đường ở TP Thủ Đức được mở rộng đến 30 mét
Nhiều tuyến đường trọng điểm ở TP Thủ Đức sẽ được mở rộng và nâng cấp như Nguyễn Duy Trinh, Tô Ngọc Vân hay Lương Định Của,...
 

1. Đường Lã Xuân Oai, TP Thủ Đức

1. Đường Lã Xuân Oai, TP Thủ Đức

2. Đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức

2. Đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức

3. Đường Tô Ngọc Vân, TP Thủ Đức

3. Đường Tô Ngọc Vân, TP Thủ Đức

4. Đường Bưng Ông Thoàn, TP Thủ Đức

4. Đường Bưng Ông Thoàn, TP Thủ Đức

5. Đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức

5. Đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức

6. Đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức

6. Đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức

7. Đường Lương Định Của, TP Thủ Đức

7. Đường Lương Định Của, TP Thủ Đức

8. Đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức

8. Đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức

9. Đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức

9. Đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức
THUẬN TIỆN
Theo cungcau.vn